RANCH Calamity Jane

Vstup do skryté sekce

Kód:
 

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO NAJDETE NA

RANCH Calamity Jane na facebooku

Klára a Lenka Novotná
Probulov 18
telefon: 382 224 251
mobil: 775 646 461
e-mail: ranch@calamity.cz

Pokud se Vám líbí naše stránky a chcete náš web podpořit formou odkazu na nás, použijte jednu z ikonek:

RANCH Calamity Jane

RANCH Calamity Jane

Hiporehabilitace Calamity Jane z.s.

je nezisková organizace, věnující se animoterapii, vzdělávání, výchově a osvětě. Hlavním účelem spolku je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hipoterapie a aktivit s využitím koní. Naše organizace je členskou organizací České hiporehabilitační společnosti, se statusy „Středisko doporučené hiporehabilitace“.

Pravidelné terapeutické jízdy

Hipoterapie

 • každou neděli (po domluvě v sobotu)
 • přijímáme děti ve věku od tří let na základě indikace od lékaře
 • Cena 300,– / terapie
 • objednávky: Jana Křížová, DiS.
 Tel.: 723702337

Terapeutické jízdy/hrátky s koňmi

 • každou sobotu 10 – 12 hodin
 • pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny
 • jízdy probíhají celoročně, máme k dispozici krytou jízdárnu a vytápěnou klubovnu/hernu
 • terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy, děti s ADHD, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu atd.
 • před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.
 • délka samotné jízdy je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v celkové délce 15 – 20 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.
 • cena 300,– / terapie
 • Informace a přihlášení do programu: Klára Novotná,
 Tel.: 775646461, ranch@calamity.cz

Zprostředkováváme kontakt člověka se zvířetem, poskytujeme animoterapeutické služby, léčebný kontakt se zvířaty za účelem zlepšení kvality života, zdraví, sociálních vztahů.

Poskytujeme hipoterapii, aktivity s využitím koní, výcvik koní, výcvik jezdců, enviromentální programy pro školy a školky.

Pořádáme programy pro školy a školky, volnočasové aktivity, zájmový jezdecký kroužek, tábory, kurzy a semináře, intenzivní hiporehabilitační pobyty.

Hiporehabilitaci provádějí terapeuti a instruktoři, kteří prošli speciálním výcvikem v hiporehabilitaci.

Naši koně složili specializační zkoušku pro koně a pony, zařazené v hiporehabilitaci.

Probulov 18, telefon: 382 224 251, mobil: 775 646 461, e-mail: ranch@calamity.cz