RANCH Calamity Jane

Vstup do skryté sekce

Kód:
 

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO NAJDETE NA

RANCH Calamity Jane na facebooku

Klára a Lenka Novotná
Probulov 18
telefon: 382 224 251
mobil: 775 646 461
e-mail: ranch@calamity.cz

Pokud se Vám líbí naše stránky a chcete náš web podpořit formou odkazu na nás, použijte jednu z ikonek:

RANCH Calamity Jane

RANCH Calamity Jane

Hiporehabilitace Calamity Jane z.s.

je nezisková organizace, věnující se zooterapii, vzdělávání, výchově a osvětě. Hlavním účelem spolku je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hipoterapie a hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Nabízíme realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, umožnit jim kontakt se zvířaty, jizdu na koni a zapojit se do práce kolem nich. Nenásilně propojujeme svět zdravých a handicapovaných.

 • Naše organizace je členskou organizací České hiporehabilitační společnosti, se statusem „Registrované středisko“.

 

Hipoterapie

 • hipoterapie u nás probíhá formou intenzivních hipo víkendů (jaro a podzim)
 • přijímáme děti ve věku od tří let nejlépe na základě indikace lékaře
 • Cena hipo víkendu 2 400Kč/4 hipoterapeutické jednotky, vstupní a výstupní vyšetření atestovaným fyzioterapeutem
 • objednávky a více informací: Mgr. Jitka Nejedlá, Tel.: 704 736 555, email: info@enrapo-fyzio.czwww.enrapo-fyzio.cz

 

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

 • indiviiduálně: dle domluvy (Jana Bedušová, tel. 607 27 95 75)
 • skupinově: kroužek Hipohrátky
 • HPSP je metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí.
 • HPSP probíhá celoročně, máme k dispozici krytou jízdárnu a vytápěnou klubovnu/hernu
 • přijímáme všechny děti
 • děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny (především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy, děti s ADHD, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu atd.)
 • před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní péče o koně, čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení dek, madel…aj Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.
 • program je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte.
 • registrace do kroužku Hipohrátky zde:

Zprostředkováváme kontakt člověka se zvířetem, poskytujeme zooterapeutické služby, léčebný kontakt se zvířaty za účelem zlepšení kvality života, zdraví a sociálních vztahů.

Poskytujeme hipoterapii, hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi, výcvik koní, výcvik jezdců, enviromentální programy pro školy a školky.

Pořádáme programy pro školy a školky, volnočasové aktivity, zájmový jezdecký kroužek, kroužek hipohrátky, tábory, kurzy a semináře, intenzivní hiporehabilitační pobyty.

Hiporehabilitaci provádějí instruktoři, kteří prošli certifikací u České hiporehabilitační společnosti.

Naši koně složili specializační zkoušku pro koně a pony, zařazené v hiporehabilitaci.

 
Probulov 18, telefon: 382 224 251, mobil: 775 646 461, e-mail: ranch@calamity.cz