RANCH Calamity Jane

Vstup do skryté sekce

Kód:
 

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO NAJDETE NA

RANCH Calamity Jane na facebooku

Klára a Lenka Novotná
Probulov 18
telefon: 382 224 251
mobil: 775 646 461
e-mail: ranch@calamity.cz

Pokud se Vám líbí naše stránky a chcete náš web podpořit formou odkazu na nás, použijte jednu z ikonek:

RANCH Calamity Jane

RANCH Calamity Jane

Náš tým

Náš tým

Klára Novotná

Zakladatelka spolku, cvičitel koní, cvičitel jezdců, táborová vedoucí

 • jezdecká licence WRC
 • licentovaná cvičitelka jezdectví
 • instruktorka AVK – dnes s názvem HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi)
 • 3 roky praxe jako asistentka pedagoga na základní škole
 • získávala a stále získává zkušenosti od mnoha českých i zahraničních trenérů jak v jezdeckém výcviku tak při práci ze země
 • maminka chlapce s PAS + ADHD a holčičky ve třetí třídě, 30ti letá praxe v jezdectví, tábory vede na vlastních koních ranče Calamity Jane již 12 let.
 • zaměřuje se na práci s dětmi a také s dětmi s ADHD, poruchami autistického spektra a mentální retardace atd.
Náš tým Náš tým Náš tým

 

Aneta Šmejkalová

Spoluzakladatelka spolku, vedení kroužku, táborová vedoucí, asistent při hipoterapii

 • studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty na Karlově univerzitě obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu.
 • absolvovala zdravotnický kurz pod školicím střediskem First help.
 • instruktorka plavání a lyžování.
 • držitelka potravinářského průkazu
 • na našem ranči se pohybuje již od útlého dětství, původně jako členka jezdeckého kroužku, nyní jako jezdecká instruktorka v klubu a táborová vedoucí
 • jezdecká licence WRC
 • dále na ranči působí jako průvodce na jednodenním i vícedenním putování na koních, vedení jezdeckých kroužků
 • aktivně učí na prvním stupni ZŠ

 

Jana Křížová, DiS.


Diplomovaný Fyzioterapeut, hipoterapie

 • Klinika komplexní rehabilitace – MONADA, s r.o. – Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let (Osvědčení dle UNIFY ČR č.8110)
 • BUĎFIT,s r.o. – Terapeutické využití kineziologických tejpů (Potvrzení o absolvování odborného kurzu TKZ-16–11–04, 2310)
 • REHAMIL Fyzioterapeutické centrum, PhDr. Jitka Malá Ph.D.- Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, část A: Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové (Osvědčení o účasti na certifikovaném kurzu: RHB léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, část A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové)
 • REHAMIL Fyzioterapeutické centrum, PhDr. Jitka Malá Ph.D. – Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, část B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (Osvědčení o účasti na certifikovaném kurzu: RHB léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, část A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové)
 • REHAMIL Fyzioterapeutické centrum, PhDr. Jitka Malá Ph.D. – Fyzioterapie v Praxi – chodidla a plochonoží (Osvědčení o účasti na vzdělávací akci: Fyzioterapie v Praxi – chodidla a plochonoží)
 • aktivní jezdkyně, 10 let jsem vlastila koně, absolvovala jsem kurz přirozené komunikace a základy masáží koní dle Tellingtonove
Náš tým Náš tým Náš tým Náš tým

Náš tým | | Náš tým | Náš tým | Náš tým

 

Jana Bedušová, DiS. et DiS.

Sociální pracovník, asistent pro hipoterapii, táborový vedoucí, vedení kroužku

 • Obor vzdělání sociální práce a sociální pedagogika
 • Zkušenosti s lidmi s duševním onemocněním, s mentální retardací, s různým zdravotním znevýhodněním nebo seniory
 • Zkušenosti jako maminka od 3 dětí, jedno je “jiné“ 
s diagózami
 • Dobrovolnické vedení kroužku v mateřském centru
 • Zkušenosti s koňmi od 15ti let, nejdříve výpomoc v dostihové stáji, člen JK do 18let, pak volné ježdění přírodou, nadále se chci učit a zlepšovat jak v jízdě, tak i práci ze země,
 • letos jsem přihlášena do kurzu Práce s klientem s poruchou osobnosti, První pomoci, Jak zvýšit sebevědomí svoje, kolegů a klientů a přihlásím do kurzu Hiporehabilitace v pedagogice a sociální práci
Náš tým Náš tým

Kurzy a semináře:

 • Kurz práce s lidmi s duální diagnózou
 • Základní krizová intervence
 • Neodkladná resuscitace a práce zdravotnické záchranné služby
 • Relaxační techniky u lidí s mentálním postižením
 • Psychické metody vedení mentálně postižených v zátěžových situacích
 • Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením
 • Základy kognitivně behaviorální terapie v práci s klienty úzkostnými, fobickými a depresivními problémy
 • Komunikace s problémovými klienty
 • Základy grafické facilitace
 • Školení z hearing voices přístupu, Otevřený dialog
 • Duševní zdraví
 • Práce s rodinou klienta sociálních služeb
 • Recovery v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů
 • Psychiatrické minimum
 • Trauma: člověk s duševním onemocněním jako oběť trestného činu
 • Rehabilitace seniorů a její specifika a trendy současné rehabilitační léčby
 • Základy etikety

 

Ilona Jirásková

Fyzioterapeut

 • Je učitelkou v MŠ a fyzioterapeutkou v hiporehabili­tačním středisku Hillarion.
 • Již dvacet let pracuje s dětmi nejen jako učitelka, ale snaží se skloubit dohromady též profesi fyzioterapeutky a zároveň i majitelky a chovatelky koní.
 • Díky absolvování kurzu HIPOTERAPIE a AKTIVIT S VYUŽITÍM KONÍ u ČHS si uvědomila, jaká je to skvělá kombinace a příležitost spojit příjemné s užitečným ☺
 • Koně jí ukázali cestu, jak se dá na sobě neustále pracovat, stát se empatickým nejen k lidem, zvířatům, ale též k celému společenství včetně přírody kolem nás. Uvědomila si, že bez této kompatibility a sounáležitosti nemůžeme být nikdy zdraví.

  Vzdělání:

 • 1987–91 SPgŠ obor učitelství pro MŠ
 • 1991–93 Pomaturitní kvalifikační studium na SZŠ – obor rehabilitační pracovník
 • 1993 – 1994 Praha – nástupní praxe jako fyzioterapeutka v nemocnici na Bulovce
 • 1994 – 1995 Roudnice n.L. – fyzioterapeutka na LDN + ergoterapeutka v denním stacionáři
 • 18.- 22.4.1994 Ergo­terapeutický výcvik – odborný kurz
 • 12.- 16.09.1994 Školící místo v léčebné rehabilitace při neurologických a nervosvalových onemocněních kojeneckého věku
 • 1995 – 2019 Roudnice n.L. – učitelka v MŠ ve třídě pro děti se specifickými potřebami
 • 1995 Výchovná problematika dětí se specifickými vývojovými poruchami chování – třídílný studijní cyklus
 • 1998 – stále Masérské rekondiční a rehabilitační služby
 • 1.3.2008 Reiky – I.stupeň přírodního léčení
 • 6.3.2012 Pohádky trochu jinak
 • 11.10.2013 Hudební kaleidoskop v MŠ
 • 21.3.2014 Prvky šikany na MŠ, komunikace s problémovým dítětem a rodičem
 • 15.5. 2014 Efektivní komunikace s dětmi – od příkazů a zákazů k důvěře a spolupráci
 • 20.10.2014 Veselé cvičení s prvky jógy pro děti předškolního věku
 • 30.10 – 1.11.2015 Tera­peutické využití kineziologických tej­pů
 • 16.-17.5. a 30.- 31.5.2015 Zdra­votník zotavovacích akcí
 • 26.3. 2017 Neklidné a nesoustředěné dítě v MŠ
 • 2017 – 2018 ČHS kurz HIPOTERAPIE
 • 217 – 2018 ČHS kurz AVK
 • Průběžně se stále vzdělávám v přirozené komunikaci s koňmi i jezdectví. Účastnila jsem se několika kurzů např.: s Honzou Bláhou, Josefem Jaromišem, Štěpánem Smržem, Ester Weber, Tomem Zajacem, Adamem Punčochářem aj.
Náš tým Náš tým Náš tým Náš tým Náš tým

Náš tým | | Náš tým | Náš tým | Náš tým | Náš tým
Náš tým | Náš tým | Náš týmNáš tým

Probulov 18, telefon: 382 224 251, mobil: 775 646 461, e-mail: ranch@calamity.cz